Tel praktijk: 03 376 71 20

Tess Kools

Mijn naam is Tess.
Ik ben opgegroeid met een heleboel dieren om me heen, gaande van honden en katten tot paarden. Dit heeft er mede voor gezorgd dat het me al snel duidelijk werd wat ik later graag zou doen, namelijk met dieren werken.

Mijn naam is Tess.
Ik ben opgegroeid met een heleboel dieren om me heen, gaande van honden en katten tot paarden. Dit heeft er mede voor gezorgd dat het me al snel duidelijk werd wat ik later graag zou doen, namelijk met dieren werken.

Ik ben in 2020 gestart met de opleiding dierenzorg waarbij ik in mijn 2e jaar als stagiaire in deze praktijk terecht ben gekomen. Na mijn stage ben ik hier gestart als jobstudent, wat een unieke kans was.

Intussen werk ik mee in de praktijk als dierenartsassistente om het team te versterken.

Tijd voor een jaarlijkse
gezondheidscontrole?