Tel praktijk: 03 376 71 20

Echografie

Aan de hand van ultrasone geluidsgolven kunnen beelden gemaakt worden van de inwendige structuren. Niet alleen van de vorm van de organen, maar ook de doorbloeding en de functionaliteit. De geluidsgolven zijn voor ons en voor dieren volkomen veilig.

Aan de hand van ultrasone geluidsgolven kunnen beelden gemaakt worden van de inwendige structuren. Niet alleen de vorm van de organen kan beoordeeld worden, maar ook de doorbloeding en de functionaliteit. De geluidsgolven zijn voor ons en voor dieren niet hoorbaar en volkomen veilig. De golven bereiken in het lichaam de organen en worden daarna deels teruggekaatst, wanneer ze op de weefsels botsen. Deze weerkaatste geluidsgolven worden door de computer omgezet in een beeld.

Het voordeel is dat de patiënt, in tegenstelling tot bij een röntgenfoto, niet aan straling wordt blootgesteld en dat er meteen een beeld gevormd wordt van een eventueel probleem. Omdat het niet mogelijk is door haren heen te echograferen moet er wel een stukje vacht weggeschoren worden.

Meestal is verdoving niet vereist voor het onderzoek.

Tijd voor een jaarlijkse
gezondheidscontrole?